Zaloguj Zarejestruj
     2016-10-01

Kierunek Brazylia


GoodNetwork w Brazylii! Ojciec Luciano Franco Ramalho z miejscowości Pedra Azul przyjął funkcję ambasadora naszej idei w tym kraju. Ks. Luciano gościł na Światowych Dniach Młodzieży, na które przyjechał z włoską wspólnotą Jana XXIII. Od lat jest zaangażowany w sprawy społeczne i duszpasterstwo rodzin, pracując w jednym z najuboższych regionów południowej Brazylii.

2016-08-18

Patronujemy trasie koncertowej Claret Gospel


Charyzmatyczny zespół z Wybrzeża Kości Słoniowej - Claret Gospel ponownie gości w Polsce. Młodzi muzycy od lipca do września 2016 roku dadzą łącznie ponad 40 koncertów w całym kraju.

Zespół gra muzykę gospel i reagge, w niepowtarzalnym klimacie afrykańskiej spontaniczności i radości. Wcześniejszym występom Claret Gospel towarzyszyło entuzjastyczne przyjęcie ze strony publiczności, nie tylko w Polsce.

Good Network spotkał się z głównym dyrygentem - Didierem Eloge Yaba, artystami i objął patronatem trasę koncertową zespołu. Nasz portal zamierza wspierać dzieła pomocy związane z afrykańskimi muzykami, którzy na co dzień śpiewają w chórach kościelnych w dzielnicach Abidżanu i miasta Bouafle, wiodąc skromne życie przeciętnej rodziny z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Trasa koncertowa Claret Gospel


Przyłącz się do nas

O nas

Portal GoodNetwork powstał z pasji łączenia mieszkańców różnych krajów świata. Ponadto przekonania, że poznawanie ludzi, rozmowy z nimi prowadzą do zainteresowania się ich sprawami, a w konsekwencji przyjaźni oraz udzielania im pomocy, jeśli jej potrzebują.

Internet dociera już wszędzie. Obejmuje miasta i wioski w Afryce, Azji, Ameryce Południowej… Ludzie, żyjący w dalekich krajach nagle stali się bliscy – dzielą nas nie kontynenty, lecz kilka kliknięć w klawiaturę komputera. To oznacza, że możemy mieć przyjaciół także w Tanzanii, Malawi, Laosie, Hondurasie czy Paragwaju. Takich, do których zadzwonimy, aby z nimi porozmawiać, pośmiać się, aby ich wesprzeć, pomóc.

Dlatego powstał GoodNetwork – platforma komunikacyjna z systemem wsparcia. Łączymy ludzi, wspierając finansowo szlachetne dzieła, które pomagają naszym przyjaciołom zdobywać wiedzę i godniej żyć.

Każda rozmowa poprzez GoodNetwork oznacza wsparcie finansowe wielu dzieł pomocy na całym świecie. Wyboru dzieł oraz kwotę wsparcia każdy darczyńca określa sam. To od Waszych decyzji i zaangażowania zależy, kogo poznacie, z kim się zaprzyjaźnicie, jakie dzieła pomocy wybierzecie. Najkrócej można ująć to w dwóch słowach: rozmawiasz-pomagasz.


Misja i wartości

Naszą misją jest nawiązywanie przyjaźni między ludźmi głównie z odległych krajów, dialog, wzrost zrozumienia, tolerancji i pokoju oraz wspieranie dzieł pomocy na całym świecie.

Chcemy budzić potrzebę posiadania przyjaciół na każdym kontynencie i w każdym regionie, tak w Europie, jak i w Afryce i Ameryce Łacińskiej czy Australii. Pragniemy, aby dzieci, młodzież i dorośli wyszli poza krąg najbliższych znajomych – z sąsiedztwa, szkoły, grupy zawodowej bądź towarzyskiej. Aby chcieli poznawać ludzi, którzy są tak daleko i tak blisko. Jesteśmy przekonani, że przyjaźń dzięki internetowi może z łatwością przekraczać najdalsze granice i bariery – one są tylko w naszych umysłach, przekonaniach i przyzwyczajeniach.

GoodNetwork oparty jest na wartościach przyjaźni, rozwoju osobistego, wrażliwości na potrzeby innych, uczciwości i transparentności w przekazywaniu otrzymanych funduszy. Rozmawiając – pomagasz. Tylko wtedy jesteś zaangażowany w rozmowę, kiedy nie pozostajesz obojętny na potrzeby człowieka, z którym rozmawiasz.


Globalna sieć

GoodNetwork jest globalną siecią, która obejmuje ludzi ze wszystkich kontynentów. Jest otwarta dla każdego, kto jest chętny rozmawiać, poznawać nowych ludzi i wspierać dzieła pomocy na całym świecie.

Społeczność GoodNetwork tworzą:

 • Darczyńcy - osoby inicjujące rozmowę i udzielające finansowego wsparcia w zamian za rozmowę z wolontariuszami,
 • Wolontariusze – osoby z dalekich krajów, związane z dziełami pomocy, ofiarujące swój czas i zdolności, aby rozmawiać z darczyńcami,
 • Instytucje, do których przekazywane są środki finansowe z rozmów na różnorodne dzieła pomocy; gromadzą wspierających je wolontariuszy,
 • Ambasadorowie GoodNetwork – osoby zaangażowane w monitorowanie i weryfikację instytucji; przyczyniają się do popularyzacji GoodNetwork w swoich krajach lub środowiskach,
 • Sympatycy – wszystkie osoby, które uważają nasze przedsięwzięcie za warte wsparcia i udzielające nam rekomendacji wśród swoich znajomych.

Nasi rozmówcy

Każda rozmowa w GoodNetwork jest rozmową darczyńcy z wolontariuszem, często z innego końca świata.

Rozmówcą, a jednocześnie darczyńcą może zostać każdy, kto:

 • zadeklaruje chęć rozmowy i wybierze wolontariusza,
 • określi język rozmowy, stopień zaawansowania w danym języku oraz temat rozmowy,
 • umówi się na rozmowę o określonej porze /z uwzględnieniem strefy czasowej/,
 • wybierze rodzaj dzieła, jakie wesprze poprzez GoodNetwork,
 • dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty.

Wolontariusze (dzieci, młodzież, dorośli) są osobami, które chcą poznać nowych przyjaciół i znajomych. Zgłaszani są do GoodNetwork przez wiarygodne organizacje i instytucje - kościelne bądź świeckie oraz przez wiarygodne osoby fizyczne, np. osoby duchowne czy działaczy społecznych, zaangażowanych w życie lokalnych społeczności.

Wolontariusze nie są bezpośrednimi odbiorcami pomocy finansowej. Wsparcie otrzymują organizacje i instytucje, które zadeklarują dzieła pomocy wokół których gromadzą wolontariuszy, np. pokrycie kosztów edukacji szkolnej, nauki zawodu, zakupu żywności, lekarstw, środków transportu, itp.


Dlaczego warto?


 • Poznajesz nowych przyjaciół i znajomych, głównie w dalekich krajach, którzy stają się dla Ciebie kim o wiele ważniejszym i bliższym niż nick na portalu społecznościowym
 • Doskonalisz swoje umiejętności językowe
 • Zdobywasz nowe i cenne informacje o danym kraju – życiu mieszkańców, kulturze, obyczajach, atrakcjach itp.
 • Wspierasz finansowo dzieła pomocy związane z nowymi przyjaciółmi, stając się częścią ich życia
 • Zdobywasz ich wdzięczność za okazaną przyjaźń i wsparcie.

Jak korzystać z portalu?


Aby skorzystać z portalu, wystarczy:
 • Zarejestrować się
 • Wybrać język rozmowy i stopień zaawansowania w danym języku
 • Wybrać rozmówcę /wolontariusza/ z danego kraju
 • Określić temat rozmowy
 • Umówić się na rozmowę
 • Wybrać dzieło pomocy
 • Dokonać wpłaty na wybrane dzieło.
 • Potwierdzić przeprowadzoną rozmowę.
GoodNetwork rozwija horyzonty, pobudza wyobraźnię, uczy wrażliwości na potrzeby innych, wypełnia sieć pozytywną treścią. Wspiera rozwój osobisty rozmówców, tak darczyńców, jak i wolontariuszy, którzy chcą uczyć się języków obcych, poznawać ludzi i pomagać sobie wzajemnie.

Jak rozmawiać?


Rozmówca, będący jednocześnie darczyńcą wysyła co najmniej dzień wcześniej zaproszenie do rozmowy z wolontariuszem poprzez GoodNetwork.
Następnie otrzymuje dane wolontariusza. Rozmowa odbywa się poprzez wybrany komunikator internetowy. Czas rozmowy oraz jej tematy nie są limitowane i zależą od darczyńcy oraz wolontariusza.
Przeprowadzoną rozmowę należy potwierdzić w portalu GoodNetwork, klikając w przycisk „Potwierdzam rozmowę” (patrz regulamin korzystania z GoodNetwork).

Wsparcie dzieł


Każdy rozmówca sam określa kwotę wsparcia na wybrane przez niego dzieło pomocy związane z wolontariuszem. Jest to dobrowolna opłata za rozmowę.
GoodNetwork określa jedynie minimalną kwotę, która przekazywana jest do Fundacji GoodNetwork. Wynika ona z następujących czynników:
 • Kosztów opłat bankowych (przelewy przychodzące i wychodzące)
 • Kosztów na działalność statutową Fundacji GoodNetwork, głównie pokrycia kosztów funkcjonowania i rozwoju portalu.
Pozostała kwota zasila wybrane dzieło pomocy.

Jak wspieramy?


GoodNetwork współpracuje z wiarygodnymi instytucjami i organizacjami na całym świecie, które realizują ważne dzieła pomocy humanitarnej, zdrowotnej i/lub edukacyjnej. Są to dzieła kościelne i świeckie.

Instytucje gromadzą wolontariuszy, którzy korzystają z portalu i łączą się z darczyńcami. Wolontariuszami mogą być np. wychowankowie lub podopieczni danej instytucji, bądź też osoby z nią związane.

GoodNetwork wymaga, aby wolontariusz był osobą wymagającą wsparcia lub czynnie zaangażowaną w lokalne dzieło pomocy oraz posługiwał się językiem obcym dostępnym na portalu w stopniu co najmniej komunikatywnym.
Przyłącz się do nas

Sponsorzy idei

GoodNetwork wspiera grono osób i instytucji, zaangażowanych w propagowanie idei przyjaźni poprzez Internet. Są wśród nich:

Firmy współpracujące z GoodNetwork – z racji społecznej odpowiedzialności biznesu,

Organizacje pozarządowe - świeckie i kościelne, dostrzegające ogromne możliwości w globalnej sieci oraz otwarte na innowacyjne metody wspierania szlachetnych dzieł i aktywizacji wolontariuszy,

Osoby rekomendujące GoodNetwork w sieci oraz w swoim środowisku zawodowym i towarzyskim,

Ambasadorowie GoodNetwork w innych krajach.


Kontakt

Chcesz podzielić się z nami swoją opinią o GoodNetwork? Jesteś zainteresowany wsparciem naszej inicjatywy? Masz pytania?


Adres:
Fundacja GoodNetwork
ul. Kopernika 14
40-064 Katowice

Współpracujemy

© 2016 Fundacja GoodNetwork
× Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.